Rabu, 14 Desember 2011

Masjid Sab'ah Penghormatan Atas Perjuangan Sahabat Rasulullah sawPenghormatan atas Perjuangan Rasulullah saw dan sahabatnya dinamakan dengan Masjid Sab'ah (Masjid Tujuh) karena ada tujuh buah masjid yang dibangun atas nama sahabat Rasulullah saw. 

Dulunya, tujuh tempat yang dijadikan Masjid Sab'ah (Masjid Tujuh) ini merupakan pos-pos penjagaan ketika terjadi perang Khandaq pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah atau 5 tahun sejak Rasulullah saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Dahulu Rasulullah saw pernah singgah dan bermalam di pos-pos ini. Pos-pos ini kemudian berkembang menjadi masjid-masjid kecil yang berjumlah tujuh bangunan, Masjid-masjid inilah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Sab'ah (Masjid Tujuh). 

Peperangan ini terjadi di wilayah Sal'a, antara kaum Muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan bin Harb memimpin 10.000 tentara untuk menghancurkan umat Islam di Madinah yang berjumlah 3.000 orang. Peperangan ini juga disebut dengan peperangan Ahzab (Golongan). Sebab, kaum Muslimin berperang melawan golongan kaum kafir Quraisy, Yahudi, dan kabilah Arab lainnya. 

Dalam peperangan ini, Allah SWT mengirimkan tentara Malaikat yang tak terlihat dan mengirimkan angin kencang yang memporak-porandakan orang kafir sampai lari terbirit-birit. (QS Al-Ahzab [33] : 9). 

Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah SWT yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzaab), lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah SWT sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. 

Untuk mengenang jasa mereka, dibangunlah masjid-masjid tersebut sebagai monumen penting dan diberi nama sesuai lokasi dan nama sahabat yang menempati tempat pertahanan tersebut. 

Di Gunung Sila (Sal'a) ini terdapatnya 7 Masjid yang kemudiannya digabungkan menjadi satu masjid yang dikenali sebagai Masjid Sab’ah (Masjid Tujuh), Masjid ini hanya berjarak hanya sekitar 700 meter dari Masjid Nabawi Masjid ini menggabungkan masjid-masjid seperti : 
  1. Masjid Salman al-Farisi, 
  2. Masjid Abu Bakar As-Siddiq , 
  3. Masjid Umar, 
  4. Masjid Utsman, 
  5. Masjid Ali, 
  6. Masjid Saad bin Muadz, dan 
  7. Masjid Fatah. 
Dari ketujuh masjid ini, Masjid Fatah (Masjid Kemenangan) memiliki peran sangat mulia. Sebab, di masjid inilah Rasulullah saw memimpin kaum Muslimin dalam menghadapi pasukan Quraisy. Di lokasi ini pula Rasulullah saw berdoa selama tiga hari berturut-turut hingga Allah SWT pun mengabulkan doa Rasulullah saw melalui kedatangan Malaikat Jibril pada hari Rabu. Jibril datang membawa berita kemenangan (al-Fath) kaum Muslimin atas tentara sekutu.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar