Sabtu, 21 Maret 2015

Daftar Nama Jamaah Haji Plus 2015 Arminareka Perdana (Pelunansan Tahap I, II, dan III)


DAFTAR NAMA - NAMA JAMAAH HAJI PLUS ARMINAREKA PERDANA YANG BERHAK MELUNASI TAHAP I

3000068039 Yout Savithri Sumartono
3000104547 Ani Purwanti Soekistoro
3000106831 Budi Wiyono Soemardji
3000107134 Rosila Rusli Ismail
3000107137 Saferi Jasa Saye
3000107140 Netty Herawaty Anas
3000108169 Dwi Jati Poernomo
3000111063 Abdul Munir Tjahjo
3000111431 Jamaludin Jaya Ramin
3000111432 Sariyah Sanaca Rasidi
3000111437 Chairul Amri Bin Nazaruddin
3000111490 Endang Lelonowati Maksum
3000111527 Siti Muhibbah Sutia Madenda
3000117474 Agustina Hapide Natuna
3000118187 Mustarie Nyompa Puanrani
3000118973 Putu Lelly Pancawati
3000119836 Arisah Ambotang Dampeng
3000119839 Yombong Gening Warukka
3000120896 Bungatang Lallo Denggeng
3000120933 Sri Suwarni Sujiwal
3000121194 Endang Misrun Majid
3000121609 Abdul Majid Bangsa
3000121615 Beni Roza Johan
3000121677 Shelly Yunitasari Harahap
3000121682 Siti Maisaroh Hasjim Kasim
3000122596 Bakri Udin Azis
3000123658 Rusdi Djaswito Cakomplang
3000124885 Henny Hartati Adja
3000125516 Mochamad Fauzi Fadel
3000126070 Prima Setiawan Syarief
3000126099 Endang Hartati Asmudi
3000126102 Azif Ibrahim Agoes
3000126104 Sri Pratiti Asmoedi
3000126109 Denny Darmawan Hendrapuspa
3000126115 Soeprapti Asmoedi Brotowidjojo
3000126116 Bambang Sri Mulyono
3000127225 Dwi Kusriana Kusnarto
3000127273 Asep Wawan Sopian
3000127274 Euis Sri Komala
3000127281 Kariyah Turah Mugiyah
3000127298 Mintarsih Mitan Dali
3000127303 Sugimin Kromo Redjo
3000127306 Sutarni Sedi Kromo
3000127357 Animar Sidi Umar
3000127359 Saryadi Sukardjo Kartodimedjo
3000128235 Sabri Ismail Muhammad
3000128236 Hafsah Utut Matsiah
3000128260 Julia Sunarsih Sjukur
3000128262 Abdul Rouf Muhammad Romli
3000128272 Sukirman Bin Muhammad Musroji
3000128273 Tochiyah Binti Muhammad Musri
3000129511 Supratman Palemmai Pannato
3000129515 Masdaifah Mallarangeng Bombang
3000129691 Yunan Helmi Yazid
3000129693 Sri Hadiyati Minggoes
3000129696 Dony Wahyudi Amir
3000129697 Den Maya Dwita
3000129699 Subligani Bin San Warto
3000129701 Achmad Soedarmo Kromodimejo
3000129702 Roesmi Suma Pratiwi
3000129704 Saiful Bahri Sulaiman
3000129705 Dewiana Saifuddin Usman
3000129709 Saifuddin Usman Abu Bakar
3000129710 Nurhajati Binti Muhammad Jalil
3000129711 Faisal Saifuddin Usman
3000129712 Jahmin Sorejo Muhammad
3000129714 Chumajatul Amanah Harun
3000129716 Rianto Minto Suwarno
3000129718 Kapun Sipi Sapin
3000129719 Jaliah Rahim Jalih
3000129721 Sukarsih Kapun Edih
3000129724 Uyung Kartini Kapun
3000129725 Ayunah Kartolo Namid
3000129727 Herman Wangsa Rahmat
3000129730 Siti Rohmah Uci Sanusi
3000129733 Sunaryo Wiryo Diharjo
3000129734 Siti Nurul Diah Anggraeni
3000129736 Sugeng Budiono Warsidi
3000129740 Tinotius Endah Dwikoranti
3000129743 Agung Laksono Putra
3000129901 Maimunah Wahrib Sumarjo
3000129903 Sumarjo Atmo Diharjo
3000129905 Sartini Joyo Ngadimun
3000129909 Muhdi Winarto Parto Ikromo
3000129915 Sri Minarni Binti S Sumarto
3000129918 Firliya Rachman Shahabudin
3000129922 Dinda Mayasari Abiyuda
3000129923 Suliyati Legiden Muhammad
3000129929 Salim Salmin Sadir
3000129933 Halimah Andi Insan
3000129935 Eman Oon Darid
3000129936 Hasim Syamsuddin Noor
3000129937 Ngatik Nur Indrawati
3000129939 Ulfah Haeruddin Pawe
3000129940 Herawati Sa'jil Yecu
3000129941 Zulviawati Yahya Mochtar
3000129944 Ani Bulla Muhammad Ilyas
3000130354 Abdul Aziz La Saraka Mangenre
3000130359 Djuminah Abdul Majid Muhammad
3000130361 Sulijah Muhada Tohir
3000130370 Anon Amin Rian
3000130372 Dahlan Rumato Doe
3000130377 Suryani Hadi Pulung
3000130378 Edi Burman Ahmad Janan
3000130381 Sumarni Muhammad Ali
3000130382 Aris Marliani Alidin
3000130385 Syamsul Bahri Idris
3000130386 Agus Hidayat Moehtar
3000130387 Zauyah Abdul Rozak Tasir
3000130389 Abdullah Majid Abdul Raib
3000130391 Jamilah Hermansyah Isap
3000130392 Kustinah Barsih Kitut
3000130394 Hermansyah Isap Sayang
3000130397 Lestari Surip Sopawiro
3000130933 Eha Asmarawati Mutolib
3000130935 Sahariyah Sai Ali Besar
3000130941 Adrik Sekonder Abdul Mutulib
3000130942 Asni Sudarti Jusa
3000130944 Bayus Buyung Bin Buyung
3000130946 Zuraida Binti Marah Kaman
3000130949 Herman Suwignyo Soetjipto
3000130950 Nurmiati Rajja Jufrian
3000130951 Elly Murdiati Sarkawi
3000130952 Jufrian Bahrun Amin
3000130976 Samadi Beddu Ikadi
3000130980 Irente Lamade Ayamin
3000130988 Aydi Syamsuddin Muhammad
3000130991 Abdul Hafid Halim Hasanah
3000131617 Neneng Nurlaili Wangi
3000131619 Yunarwanto Muhammad Soenaryo
3000131622 Sarti Sulistijowati Kartosomo
3000131625 Syamsiah Bacco Alla
3000131627 Widya Wahyuni Siswanto
3000131629 Syafrizal Lukman Hasbi
3000131633 Wenny Wulandari Siswanto
3000131634 Wendra Yuda Pranoto
3000131637 Kiki Rizki Miranti
3000131638 Suparteni Arman Hadi
3000131642 Rusnawati Redin Suparteni
3000131649 Muhammad Said Tokkong Empo
3000131654 Suarni Binti Mangaraja Enda
3000131658 Muhammad Basri Idan
3000131661 Herlinawaty Binti Djamaludin Chan
3000131664 Sulastri Binti Muheni
3000131665 Mistimah Binti Yasromi
3000131667 Djaman Sawikarta Bin Sawikarta
3000131668 Abdul Chanan Muhammad Siroj
3000131671 Suwarti Asmanawi Wangsamedja
3000131674 Soyem Adi Sumarta
3000131678 Hasniar Andayani Pane
3000131688 Moh Arif Andi Sappo
3000131689 Fuad Mahmuddin Madjid
3000131692 Sri Dwijatmi Dwidjoatmojo
3000131695 Sitti Kaderia Andi Kambau
3000131698 Khosamawati Zahirdin Syakroni
3000131702 Nurhuda Samlawi Jari
3000131705 Tini Ruliatin Entoy
3000131709 Tedy Adriyansyah Zahirdin
3000131711 Sangadi Wongso Dikromo
3000131714 Muhammad Zein Bin Mukmin
3000131716 Kasmawati Binti Soat Abdullah
3000131719 Syarifuddin Bin Ibrahim Daut
3000131720 Miswati Binti Ahmad Kasbi
3000131723 Renny Rachmat Mustar
3000131730 Luthfi Saad Luthani
3000131731 Nasrun Kalam Mulai
3000131734 Siti Chairani Razali Hamid
3000131737 Siswanto Notosoewarno Kasnadi
3000131738 Djasmadi Bin Santurji
3000131739 Jumiati Lode Wiratno
3000131740 Soleh Hidayat Sukarna
3000131741 Iis Nurjanah Nana
3000131744 Wahyudin Sulaiman Isa
3000131745 Lazimah Abdullah Umar
3000133314 Rukayah Abdul Kadir Umar
3000133319 Sri Wahyuni Kadir
3000133320 Lukman Hakim Gusti
3000133323 Susiati Mukhamad Yaskur
3000133324 Eliawati Warmo Madnusi
3000133330 Dinayani Achmad Dahlan
3000133331 Achmad Marsuk Mudjahid
3000133332 Ngatino Mento Salim
3000133334 Heru Astuti Sumarsono
3000133336 Itang Lapence Wero
3000133343 Sahmah Hede Padduddu
3000133345 Abdur Rahman Ambo Angka
3000133362 Andi Suji Daeng Palallo
3000133367 Ambo Assek Ngewa Mateka
3000133371 Muhammad Ridwan Rizal Basri
3000133382 Hanny Mirawati Lubis
3000133385 Mila Chairani Lubis
3000133390 Andhika Mizaldy Lubis
3000133396 Burhanudin Amirsyah Lubis
3000133400 Arfah Nasution Arby
3000133402 Mutia Matondang Radjab
3000133403 Suparijah Karnawi Rakup
3000133405 Nanan Nurjanah Binti Eman
3000133406 Udin Sudirman Bin Manan
3000133413 Anny Muhammad Yunus
3000133414 Nazaruddin Sahlan Muhammad
3000133416 Kurniati Imran Musa
3000133885 Sudirman Kustamadji Kustamaji
3000133891 Erman Alimunir Halim
3000133893 Sri Mardiyati Rusdi
3000133895 Waginah Binti Suro Saliyo
3000133898 Tini Dewi Kusumah
3000133900 Supik Deraman Burhan
3000133903 Sudarti Kartoredjo Karta
3000134633 Yusnidar Roedjiman A Yani
3000134634 Rudjiman Wirjotinojo Mulyo
3000136374 Erni Johana Sadi
3000137405 Jonefi Alifiardi Jamaludin
3000137411 Vivi Indrasari Ibrahim
3000139641 Endang Cahyaningsih Sutamar
3000139642 Margunanto Marbini Minredjo
3000142171 Zurnida Syuib Amir
3000145046 Noto Miharjo Sandimulyo
3000145047 Rusminah Subandi Parta Widjaja
3000145049 Tugijati Muh Subani
3000145050 Kusdariyah Madmangun Alimustar
3000145060 Warso Hadi Suprapto
3000156081 Aco Tajang Mose
3000157498 Numang Bundu Pabetta
3000161285 Sri Sudarti Suharjo
3000170620 Asep Sahroni Jasan
3000170624 Sri Parwati Sudjio
3000190767 Yayah Jahroh Syayaroh
3000194076 Darsih Arta Pinga
3000194077 Rohaedi Basri Suatma
3000195880 Suhandi Muchtar Bin Muchtar

DAFTAR NAMA - NAMA JAMAAH HAJI PLUS ARMINAREKA PERDANA YANG BERHAK MELUNASI TAHAP II mulai tanggal 13-17 April Pukul 08.00-15.00 WIB

Kriteria pelunasan tahap kedua sebagai berikut:
1. Jamaah haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal sistem;
2. Jamaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji yang masuk kuota tahun berjalan;
3. Penggabungan suami/istri yang dibuktikan oleh akta nikah/kartu keluarga dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2014;
4. Penggabungan anak dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2014;
5. Belum pernah menunaikan ibadah haji sesuai urutan nomor porsi berikutnya dalam database Siskohat.

3000140297 Agus Dermawan Asyari
3000140298 Heni Juhaeni Abdul Qohar
3000140928 Basto Purwadi Mursadi
3000140930 Siti Maria Ulfah Nurachim
3000140931 Muamalah Umar Achsan
3000140934 Aminah Astro Suraji
3000140935 Mujanto Kasnan Somomin
3000140937 Sarwono Wiarjo Sanreja
3000140938 Sujianto Samsul Hadi
3000140939 Ramini Yanius Sapuan
3000140940 Margayuni Juzar Bur
3000140941 Yanius Zulvarino Rohanda
3000140942 Muchtar Usman Kamin
3000140943 Izzatul Widadiyah Aziz
3000140944 Muhammad Amin Fahri
3000140945 Sujiyem Karso Pawiro
3000140946 Sri Ngatini Harja Sayata
3000140947 Supomo Cokro Pawiro
3000140948 Yusnandi Wito Harjono
3000140949 Riyanti Syahrizal B Paryono
3000140950 Pariyem Ribut Karyodimejo
3000140951 Syahrizal Bustanuddin Sikumbang
3000140953 Riko Yuzi Putra Bin Zulkifli
3000140954 Dadang Sutisna Bin Ano Rasno
3000140956 Merry Susanti Binti Amran Chan
3000140957 Nyimas Nita Chairunisa
3000140960 Asep Achadiat Sudrajat
3000140961 Netti Resmiati Husnan
3000140962 Suhendar Soma Ahmad
3000140963 Arni Sukra Ramiun
3000140964 Wahyuni Ekowati Sujarwo
3000140965 Sehat Sujarwo Karsodiwiryo
3000140967 Suruni La Weo Terane
3000140968 Rudayah Ijudin Mifta
3000140970 Lukman Siregar Saleh
3000140971 Endang Setyowati Bunyamin
3000140974 Yessy Sulesna Yasril
3000140975 Syaiful Azwar Syamsudin
3000140977 Murni Binti Muhammad Nur
3000140980 Miswati Seman Muhid

DAFTAR NAMA - NAMA JAMAAH HAJI PLUS ARMINAREKA PERDANA YANG BERHAK MELUNASI TAHAP III mulai tanggal 27 April sd 4 Mei 2015 Pukul 08.00-15.00 WIB

3000141799 Hartono Karno Pasio

Rencanakan Impian Haji Anda dengan Tabungan Haji Plus Arminareka Perdana,awali Dengan DP Haji Plus RP 5 juta, Porsi Haji Plus tahun 2020 $4.000. Pelunasannya bisa dengan menabung di Tapro Syariah BCA/Mandiri/BRI RP 1 juta/bulan.

Selama menabung jamaah haji plus terlindungi dengan:
  • Santunan sakit kritis Rp 100 juta - Rp 1 Milyar (bila jamaah terserang sakit kritis dan tidak bisa menabung lagi, dana santunan langsung cair Rp 100 juta - Rp 1 Milyar)
  • Santunan jiwa Rp 100 juta - Rp 1 Milyar. (bila jamaah meninggal akan menadapatkan santunan Rp 100 juta - Rp 1 Milyar yang bisa digunakan untuk Haji Badal atau bahkan mendirikan Masjid atas nama almarhum)
Keuntungan menabung di Tapro Syariah
  • Berkesempatan Bebas Menabung selama 2 tahun (snk berlaku).
PT Arminareka Perdana Cabang Surabaya
Penyelenggara Perjalanan Umroh & Haji Plus
Izin Umroh D/146 th 2012
Izin Haji Plus D/230 th 2012
Nur Anisah, SH, MSi
HP: 081 332 998866 (WA)
HP: 08585 268 5353
HP: 0878 5180 3366
PIN BB: 320d0594
Email: dna989@gmail.com
Web: www.arminarekajatim.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar